Náhradní plnění 2024

Náhradní plnění 2024

Náhradní plnění lze i v roce 2024 splnit odběr zboží či služeb od firem, které zaměstnávajíc více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Poskytovatel náhradního plnění může dodávat výrobky a služby či plnit zakázky pro odběratele náhradního podílu.

Aktuální náhradní plnění

Pokud Vás zajímají nejaktuálnější informace z oblasti náhradního plnění, navštivte stránku D.I.SEVEN, kde naleznete aktuální informace, rady a doporučení k roku 2024.

Celkem zákon umožňuje 3 možnosti splnění povinného podílu:

  • přímé zaměstnávání OZP
  • finanční odvod státu (jedná se o 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost zaměstnávání OZP)
  • náhradní plnění

V případě nesplnění ani jedné z přecházejících možností, může stát vyměřit zaměstnavateli pokutu až 1 000 000 Kč. Samozřejmostí je ale i kombinace jednotlivých možností.