Média

Přefakturace náhradního plnění

Náhradní plnění je dnes často jen zprostředkováváno – nejčastěji formou tzv. přefakturace. Bez ohledu na cokoliv, již výraz „přefakturace“ je důkazem, že není úplně vše v pořádku a proto také v posledních třech letech došlo k řadě změn, které tuto skutečnost jednoznačně dokládají.

 

1. Náhradní plnění již nelze poskytovat neomezeně.

2. Došlo ke zpřesnění pojmů “výrobek”, “služba” a “zakázka” na “své výrobky”, “své služby” nebo “splněné zakázky”.

3. Zaměstnavatelé zdravotně postižených musí mít vymezená chráněná místa.

4. Musí vést povinnou evidenci o tom, komu, kdy a v jakém objemu náhradní plnění poskytli.

5. Jejich odběratelé musí k hlášení na ÚP přikládat seznam všech dodavatelů náhradního plnění, čísla dokladů a data jejich vystavení, objem spolupráce a skutečný předmět fakturace náhradního plnění.

 

V roce 2015 tomu bylo poprvé a hned v následujícím roce 2016 došlo k řadě kontrol s nemalými finančními postihy. Každému soudnému člověku je proto jasné, že kouzlo faktury vystavené přes jiný subjekt s cílem zbavit se vlastní povinnosti odvodu daně může být pouze dočasné a to i přes fakt, že Vás někdo stále přesvědčuje o opaku.

 

Stačí jediná kontrola a vše může být jinak. Kdo Vám dá jistotu, že žádná kontrola nepřijde? Jaké písemné záruky Vám může dát takový dodavatel o kterém zákon nehovoří? Nebude zřejmé proč kancelářské potřeby někdo fakturuje prostřednictvím bezpečnostní agentury? Co když jen platíte provizi zlodějům za to, že Vás okrádají?

 

Platí tedy, že náhradní plnění, při němž skuteční dodavatelé fakturují své zboží přes zaměstnavatele osob se zdravotním postižením za účelem, aby se tak jejich zákazníci (firmy s více než 25-ti zaměstnanci) vyhnuly povinnosti odvodu invalidní daně (tzv. PŘEFAKTURACE náhradního plnění)  je NELEGÁLNÍ – navzdory tvrzení některých dodavatelů.

 

Na tuto skutečnost – od roku 2011 již poněkolikáté, reagují zákonodárci změnou platné legislativy, která má této nechtěné praxi snad již definitivně zabránit. Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila dne 01.10.2017 v platnost průlomová novelizace Zákona O Zaměstnanosti (č.206/2017 Sb.), která v §81 zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění, jenž usnadní odhalování a trestání konkrétních hříšníků.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcíVe věci přefakturace náhradního plnění

Za náhradní plnění není možné považovat takový postup, kdy by zboží bylo dodáno subjektem, který nezaměstnává osoby se zdravotním postižením, a bylo by fakturováno přes zaměstnavatele osob se zdravotním postižením.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přečtěte si:

Lidové noviny – pátek 09.05.2014

Lidové noviny – pátek 14.05.2014

Lidové noviny – pátek 09.05.2014

MF Dnes – úterý 26.08.2014

Deník Euro 15 – pondělí 07.09.2015